Search

Tìm kiếm

icon_search

Phát Triển Năng Lượng

Nhà máy Thủy điện

THỦY ĐIỆN ZA HƯNG

Phát Triển Năng Lượng

THỦY ĐIỆN ZA HƯNG

Xã Za Hưng - Huyện Đông Giang - Tỉnh Quảng Nam

Phát Triển Năng Lượng

THỦY ĐIỆN ZA HƯNG

Xã Za Hưng - Huyện Đông Giang - Tỉnh Quảng Nam

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DỰ ÁN: Công suất: 30MW (2x15MW)Điện lượng trung bình năm: 122,7 triệu kwh/nămDiện tích lưu vực: 537 km2Mực nước dâng bình thường: 450 mMức nước chết: 445 mLưu lượng nước TB năm: 34,1 m3/sLưu lượng lớn nhất qua NM: 53,39 m3/sDung tích toàn bộ (Wtb): 1,120,000 m3Cột nước lớn nhất (Hmax): […]

+

THỦY ĐIỆN NHẠN HẠC

Phát Triển Năng Lượng

THỦY ĐIỆN NHẠN HẠC

Xã Quế Sơn và xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Phát Triển Năng Lượng

THỦY ĐIỆN NHẠN HẠC

Xã Quế Sơn và xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Dự án thủy điện Nhạn Hạc tại xã Quế Sơn – huyện Quế Phong – tỉnh Nghệ An là một trong những dự án thủy điện lớn, được khởi công xây dựng vào tháng 11/2015. THÔNG SỐ KỸ THUẬT DỰ ÁN: Công suất: 59MW (Nhà máy A: 55MW, nhà máy B: 4MW)Sản lượng: 220 triệu […]

+

THỦY ĐIỆN NẬM PÔNG

Phát Triển Năng Lượng

THỦY ĐIỆN NẬM PÔNG

Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Tỉnh Nghệ An

Phát Triển Năng Lượng

THỦY ĐIỆN NẬM PÔNG

Xã Châu Hạnh, Huyện Quỳ Châu, Tỉnh Nghệ An

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DỰ ÁN: Công suất: 30MW (2x15MW)Điện lượng trung bình năm: 120 triệu kwh/nămDiện tích lưu vực: 354 km2Mực nước dâng bình thường: 258 mMức nước chết: 256 mLưu lượng nước TB năm: 12,15 m3/sLưu lượng lớn nhất qua NM: 21,5 m3/sDung tích toàn bộ (Wtb): 1,670,000 m3Cột nước lớn nhất (Hmax): […]

+