Search

Tìm kiếm

icon_search

THỦY ĐIỆN NHẠN HẠC

THỦY ĐIỆN NHẠN HẠC
  • Tổng mức đầu tư: 1.881 tỷ VND
  •   Công suất: 59MW
  •  Nhà máy A: 55MW
  • Vị trí: Xã Quế Sơn và xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An
  •  Nhà máy B: 4MW
  •  Phát điện: 7/2018 
album_image
album_image
album_image
button_next
button_prev
album_image
album_image
album_image

Dự án thủy điện Nhạn Hạc tại xã Quế Sơn – huyện Quế Phong – tỉnh Nghệ An là một trong những dự án thủy điện lớn, được khởi công xây dựng vào tháng 11/2015.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT DỰ ÁN:

Công suất: 59MW (Nhà máy A: 55MW, nhà máy B: 4MW)
Sản lượng: 220 triệu kwh/năm
Diện tích lưu vực: 560 km2
Mực nước dâng bình thường: 310 m
Mức nước chết: 298 m
Lưu lượng nước TB năm: 17,50 m3/s
Lưu lượng lớn nhất qua NM: A=36,46 m3/s; B=35,7 m3/s
Dung tích toàn bộ (Wtb): 6,850,000 m3
Cột nước lớn nhất (Hmax): A=181,7 m; B=13,9 m
Đường hầm nhà máy A: KT 6×6,2 m
Đấu nối cấp điện áp 110KV đường dây mạch đơn AC 240 dài 6 km Truông Bành – Săng Lẻ