Search

Tìm kiếm

icon_search

Giới thiệu Lĩnh vực hoạt động

decor

What We do

Lĩnh vực hoạt động

Bất Động Sản

  • Đầu tư và kinh doanh Bất động sản
  • Tư vấn và phân phối các sản phẩm Bất động sản
  • Mặt bằng cho thuê
Xem tất cả
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
button_next
button_prev

Đầu tư tài chính

Xem tất cả
album_image
album_image
button_next
button_prev

Phát Triển Năng Lượng

  • Đầu tư, thi công, lắp đặt, quản lý, vận hành nhà các máy thủy điện.
  • Đầu tư, thi công, lắp đặt, quản lý, vận hành các nhà máy điện mặt trời, các nhà máy điện gió.
Xem tất cả
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
album_image
button_next
button_prev