Search

Tìm kiếm

icon_search

Cơ hội việc làm

work with us

Cơ hội việc làm

Cơ hội việc làm
Cơ hội việc làm

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Cập nhật: 02/06/2023

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN Lương:

Thỏa thuận

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN Địa điểm:

Hà Nội

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN Loại hình:

Toàn thời gian

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN Hạn nộp:

Hết hạn ứng tuyển

Hết hạn

Kỹ Sư Trưởng

Cập nhật: 12/04/2023

Kỹ Sư Trưởng Lương:

20-25.000.000

Kỹ Sư Trưởng Địa điểm:

Hà Nội

Kỹ Sư Trưởng Loại hình:

Toàn thời gian

Kỹ Sư Trưởng Hạn nộp:

Hết hạn ứng tuyển

Hết hạn

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ DỰ ÁN, PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN

Cập nhật: 12/04/2023

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ DỰ ÁN, PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN Lương:

Thỏa thuận

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ DỰ ÁN, PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN Địa điểm:

Hà Nội

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ DỰ ÁN, PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN Loại hình:

Toàn thời gian

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH ĐẦU TƯ DỰ ÁN, PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN Hạn nộp:

Hết hạn ứng tuyển

Hết hạn

Phó phòng Kinh doanh phụ trách bán hàng và nghiên cứu thị trường

Cập nhật: 09/03/2023

Phó phòng Kinh doanh phụ trách bán hàng và nghiên cứu thị trường Lương:

35-40.000.000

Phó phòng Kinh doanh phụ trách bán hàng và nghiên cứu thị trường Địa điểm:

Hà Nội

Phó phòng Kinh doanh phụ trách bán hàng và nghiên cứu thị trường Loại hình:

Toàn thời gian

Phó phòng Kinh doanh phụ trách bán hàng và nghiên cứu thị trường Hạn nộp:

Hết hạn ứng tuyển

Hết hạn

Chuyên Viên Quản Trị Nhân Sự

Cập nhật: 02/02/2023

<strong>Chuyên Viên Quản Trị Nhân Sự</strong> Lương:

15-20.000.000

<strong>Chuyên Viên Quản Trị Nhân Sự</strong> Địa điểm:

Đống Đa, Hà Nội

<strong>Chuyên Viên Quản Trị Nhân Sự</strong> Loại hình:

Toàn thời gian

<strong>Chuyên Viên Quản Trị Nhân Sự</strong> Hạn nộp:

Hết hạn ứng tuyển

Hết hạn

KẾ TOÁN TRƯỞNG TẬP ĐOÀN

Cập nhật: 30/12/2022

KẾ TOÁN TRƯỞNG TẬP ĐOÀN Lương:

Thỏa thuận

KẾ TOÁN TRƯỞNG TẬP ĐOÀN Địa điểm:

Đống Đa, Hà Nội

KẾ TOÁN TRƯỞNG TẬP ĐOÀN Loại hình:

Toàn thời gian

KẾ TOÁN TRƯỞNG TẬP ĐOÀN Hạn nộp:

Hết hạn ứng tuyển

Hết hạn

Vị trí ứng tuyển:

Tải lên Form ứng tuyển
Tải lên Thư giới thiệu