Search

Tìm kiếm

icon_search

Tại buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 vừa qua tại Tập đoàn An Lạc, trong bài phát biểu trước CBNV, Ông Từ Bách Chiến – Phó Tổng Giám đốc Anlac Group đã có những chia sẻ về vai trò, sứ mệnh của doanh nhân Việt Nam nói chung và doanh nhân Anlac Group nói riêng, Ban Biên tập xin lược trích bài phát biểu như sau:

Kính thưa Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban!

Kính thưa Các doanh nhân của Anlac Group!

Lời đầu tiên, tôi xin thay mặt Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc chân thành cảm ơn và Chúc mừng tốt đẹp đến đội ngũ doanh nhân của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Lạc ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2023.

Theo PGS.TS. Đỗ Minh Cương – Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội trong Bài nghiên cứu Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam có nêu: Doanh nhân Việt Nam hiện nay là một cộng đồng rất đa dạng, hình thành từ nhiều giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội nhưng họ có một đặc điểm chung là làm công việc kinh doanh với mục tiêu đạt được sự giàu có, thành đạt và phụng sự xã hội. Họ không chỉ là các ông chủ tư nhân mà còn bao gồm cả bộ phận cán bộ, lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ kinh doanh của các doanh nghiệp. Chúng ta các cán bộ lãnh đạo, điều hành, quản lý, kinh doanh của Anlac Group đều là thành viên trong đội ngũ doanh nhân trong xã hội.

Đội ngũ doanh nhân trong thời gian vừa qua đã chịu nhiều khó khăn về dịch bệnh diễn biến trong thời gian dài, cơ chế chính sách có nhiều thay đổi, môi trường kinh doanh khó khăn, thị trường bị khủng hoảng, hệ thống quản lý nhà nước chưa hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, rủi ro trong kinh doanh dẫn đến mất niềm tin… Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng Tập đoàn An Lạc nói chung và đội ngũ doanh nhân An Lạc vẫn cố gắng, tìm tòi sáng tạo và tìm phương hướng thực hiện, nghiêm túc và kiên trì thực hiện các mục tiêu đề ra, từng bước phát triển, mang lại các kết quả tích cực cả về thương hiệu và sản phẩm, uy tín.

Ngày 10-10-2023 vừa qua, chúng ta đã biết đến Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Chúng ta thấy được việc thể chế hoá quan điểm, chủ trương của Đảng về phát triển doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân được đẩy mạnh; môi trường sản xuất, kinh doanh được cải thiện, ngày càng bình đẳng, thuận lợi là điều đáng mừng cho đội ngũ doanh nhân, tuy từ chính sách đến thực tiễn còn nhiều khó khăn. Trong nội dung Nghị quyết 41, tôi thấy rằng quan điểm rất quan trọng cùng chia sẻ với các Doanh nhân Anlac Group như sau:

Đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, góp phần xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng, tôn vinh, cổ vũ đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật, góp phần phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy sức mạnh của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng để doanh nghiệp phát triển và cống hiến; gắn với quá trình hoàn thiện nền kinh tế thị trường.

Mục tiêu đến năm 2030: Phấn đấu ngày càng có nhiều doanh nghiệp đạt tầm khu vực, một số doanh nghiệp đạt tầm thế giới; một số doanh nghiệp lớn có vai trò dẫn dắt trong các ngành, lĩnh vực then chốt; một số doanh nghiệp có vị thế, vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu, làm chủ một số chuỗi giá trị công nghiệp, nông nghiệp, có năng lực cạnh tranh quốc tế trong các ngành công nghiệp nền tảng, ưu tiên, mũi nhọn.2Có chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Xây dựng Chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng doanh nhân, khuyến khích doanh nhân ở tất cả các thành phần kinh tế tham gia, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các vấn đề mới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, quản trị kinh doanh hiện đại, kiến thức pháp luật, kinh nghiệm thực tiễn, xu hướng kinh doanh mới…

Nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nhân, doanh nghiệp đối với xã hội, nhất là trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ bảo đảm chất lượng; giữ gìn uy tín, thương hiệu doanh nghiệp; chú trọng bảo vệ môi trường; lên án, ngăn chặn, kiên quyết xử lý doanh nhân, doanh nghiệp vi phạm đạo đức, văn hoá kinh doanh, vi phạm pháp luật.

Tập đoàn An Lạc và đội ngũ doanh nhân đã và đang nỗ lực thực hiện các quan điểm làm đúng, phát triển và đưa ra các sản phẩm có chất lượng, thương hiệu và đẳng cấp. Nâng cao phương pháp tư duy, định hướng và mang lại các lợi ích cho khách hàng, cho xã hội. Bên cạnh đó phát huy tinh thần trách nhiệm đối với từng công việc, giải quyết thấu đáo các vấn đề, nâng cao đời sống và đóng góp cho xã hội.

Nhân ngày doanh nhân Việt Nam ngày 13-10-2023, một lần nữa thay mặt Ban Điều hành xin chúc sức khỏe và thành công tới Ông Phó Chủ tịch HĐQT và gia đình; Chúc HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể lãnh đạo, cán bộ và đặc biệt các doanh nhân của Tập đoàn An Lạc nhiều niềm vui trong cuộc sống, thuận lợi trong công tác và hạnh phúc trên đường đời và thành đạt trong công việc.

Tôi xin phép mượn mấy câu thơ:

Anh nâng cốc giữa mùa thu Hà Nội

 Lời trầm ngâm như gió thoảng qua chiều:

“Đời doanh nhân mồ hôi hòa nước mắt

 Đã bao giờ đong đếm biết bao nhiêu…”

Trân trọng cảm ơn!”

Ông Từ Bách Chiến – Phó Tổng Giám đốc Anlac Group chia sẻ trong Buổi gặp mặt chào mừng Ngày Doanh nhân Việt Nam

Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt của Anlac Group nhân ngày Doanh nhân Việt Nam: