Search

Tìm kiếm

icon_search

Doanh nhân là người kinh doanh (bao gồm cả hộ cá thể và hợp tác xã). Sứ mạng của họ là tạo nên những sản phẩm tốt lành để phục vụ xã hội. Họ càng tạo nên việc làm, đóng góp càng nhiều thuế, làm nhiều từ thiện thì họ hoàn thành tốt sứ mạng của mình hơn. Tức là họ có nhiều sản phẩm tốt lành phục vụ xã hội hơn.

Chúng ta nhìn về Singapore, tại sao Singapore phát triển nhanh như vậy: (1965 dành độc lập thu nhập 400 đô la sing/ đầu người, năm 1990 sau 25 năm thu nhập 12.400đô/1 người tăng 31 lần sau 58 năm (năm 2022) là 25.500đ tăng 56.25 lần. Đây là thu nhập đầu người thực chất. Thu nhập đầu người dân Việt Nam năm 2022 khoảng 3500 USD, Singapore là một hòn đảo nghèo nàn thuộc Malaysia buộc phải tách ra khỏi Malaysia sau khi được vương quốc Anh trao trả độc lập vì đây là hòn đảo có đến 70% người Hoa, do người Malaysia sợ người Hoa làm ảnh hưởng đến nền chính trị tại Malaysia).

Thứ nhất: Có người lãnh đạo xuất sắc. Thủ tướng Lý Quang Diệu- Một luật sư học tại trường Cambidge. Ông đã lãnh đạo Singapore phát triển theo cách riêng của mình. Trên thực tế những năm cuối thập kỷ 80 Singapore mới có tổng thống, lý do quan trọng nhất có lẽ Ông là Thủ tướng kiêm Chủ tịch Công ty Đầu tư Singapore từ 1965 cho đến khi Ông chuyển giao Thủ tướng năm 1990 Ông đã điều hành chính phủ Singapore như một Tập đoàn Kinh tế. Đó là sự khôn ngoan và Ông là một doanh nhân.

Hai lăm năm Ông đã biến hòn đảo ngèo nàn (đến nước cũng phải mua) thành trung tâm tài chính, trung tâm lọc hóa dầu, trung tâm vận chuyển hàng hải và nâng cao dân trí Singapore ngang tầm thế giới.

Thứ hai: Có một đảng, một chính phú đứng đầu là Ông Lý Quang Diệu đã giải quyết rất tốt các vấn đề về đãi ngộ nuôi dưỡng nhân tài, lựa chọn tiếng Anh là ngôn ngữ chính, tận dụng tốt hạ tầng kỹ thuật và nền tảng xã hội mà người Anh để lại, xây dựng một chính phủ trong sạch, một quân đội mạnh, quan hệ quốc tế hài hòa cùng hợp tác đặt biết với các nước lớn như Mỹ,Trung Quốc… và cuối cùng là sự chuyển giao thế hệ khôn ngoan, hiệu quả và bền vững.

Một số số liệu năm 2022 và tại tháng 10 năm 2023:

Số doanh nghiệp Singapore gấp đôi Thái Lan, gấp 3 Trung Quốc, gấp 10 lần Việt Nam.

Điều đó chứng tỏ đất nước muốn phồn thịnh, dân muốn giàu phải nuôi dưỡng để có nhiều doanh nghiệp.

Và chính trị đã giúp kinh tế thành công đó chứng minh cho triết lý “Hoạt động chính trị, quân sự, ngoại giao suy cho cùng là phục vụ cho hoạt động kinh tế” và “Người làm ra tiền sẽ biết bảo vệ đồng tiền bằng cách nào” hay nói cách khác “Người làm ra tiền sẽ biết cách làm chính trị”.

Lãnh đạo tốt phải điều hành chính phủ hoạt động sao cho phát triển được doanh nghiệp. Cho doanh nghiệp tự do làm gì pháp luật không cấm và hỗ trợ họ, họ sẽ biết cách cạnh tranh với doanh nghiệp Mỹ, Nhật, Hàn thế nào. Và dân giàu nước mạnh, dân trí quốc gia không ngừng phát triển. Và tuyệt đối không bao giờ nên (và được) hình sự hóa các hoạt động kinh tế, hoạt động kinh tế là một hoạt động mang tính nghệ thuật hơn là mang tính khoa học. Chúng ta cần đưa ra các mục tiêu rõ ràng cho nhiệm kỳ và có cơ chế kiểm tra thực hiện.

Cần có một lãnh đạo có đủ quyền lực và hãy khởi đầu ngay hôm nay để có sự chuyển biến 25-30 năm sau. Nhờ sự phát triển của chuyển đổi số và thế mạnh của 3000km bờ biển Việt Nam có thể đi nhanh hơn. Đừng chậm trễ hơn nữa vì chúng ta đã qua nhiều năm chiến tranh và cuộc chiến tranh tại Campuchia đã làm chúng ta chậm thêm mất 15 năm, thời gian vàng sau giải phóng miền Nam.

Sự phát triển của một quốc gia bao giờ cũng phải dựa vào nội lực. Hãy cho doanh nghiệp một sứ mạng, luật pháp công minh và hãy tôn vinh họ, họ sẽ biết cạnh tranh thế giới bằng cách nào”.

Hà Nội, Ngày 13 tháng 10 năm 2023