Thông báo tuyển dụng vị trí Phó TGĐ phụ trách Tài chính - Kinh doanh

1. Vị trí cần tuyển dụng: Phó TGĐ phụ trách Tài Chính - Kinh doanh

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế xây dựng; Quản trị kinh doanh; các ngành đào tạo về kinh tế học. Ưu tiên những người đã qua các khóa đào tạo về quản lý, CEO;

- Có kinh nghiệm từ 10 năm, trong đó 5 năm ở vị trí quản lý tại công ty hoặc quản lý trong các doanh nghiệp đầu tư BĐS;

- Có tầm nhìn chiến lược và xây dựng chiến lược hoạt động của ngành trong Công ty;

- Có kiến thức sâu rộng về Tài chính, Quảng cáo (PR), Marketing, (Định vị khách hàng, định vị sản phẩm, dịch vụ …);

- Khả năng lập kế hoạch chiến lược ngắn hạn và trung hạn phù hợp với sự phát triển của Công ty và thị trường;

- Có kỹ năng lãnh đạo;

- Có bản lĩnh, quyết đoán; có tầm nhìn chiến lược; tận dụng tốt mọi cơ hội, thời cơ cho công ty;

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phám, thương lượng tốt;

- Có khả năng tổng hợp, phân tích, ra quyết định;

- Tiếng Anh gjao tiếp, đọc hiểu tài liệu;

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc;

- Trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài với Công ty;
3. Mô tả công việc:

- Trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về công việc được phân công phụ trách;

- Quản lý, điều hành chung mọi hoạt động của Phòng Kinh doanh và bộ phận tư vấn bán hàng;

- Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh doanh cho các dự án Công ty đang đầu tư và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về các chỉ tiêu, kế hoạch được giao;

- Lập kế hoạch, triển khai chiến lược phát triển BĐS theo yêu cầu của Công ty cho từng giai đoạn ngắn, trung hạn và dài hạn;

- Chủ trì công tác khảo sát thị trường, tìm hiểu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng để đề xuất ý tưởng đầu tư, tìm kiếm dự án đầu tư, định vị sản phẩm và xây dựng ý tưởng cho dự án;

- Chủ trì và lên phương án xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu; chiến lược truyền thông, quảng cáo về Công ty và các sản phẩm của Công ty;

- Đề xuất xây dựng các giải pháp nhằm duy trì và mở rộng phát triển hoạt động của Phòng Kinh doanh;

- Xây dựng và mở rộng các mối quan hệ với các đối tác, khách hàng;

- Thiết lập hệ thống khách hàng chiến lược, khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện có;

- Đề xuất chiến lược huy động nguồn vốn cho công ty;

- Tham mưu phản biện về mặt tài chính đối với các dự án đầu tư sản xuất;

- Đề xuất phân bổ vốn hoạt động trong công ty;

- Đề xuất các chính sách tài chính, kế toán đối với công ty, khách hàng, nhà cung cấp và các đối tác;

- Nghiên cứu và tổ chức hoạt động phân tích tài chính công ty (thiết lập và phân tích các chỉ số tài chính của công ty, của ngành);

- Xây dựng kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

[Quay lại]

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN LẠC
 Số 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
(84-24) 3.7733380 (84-24) 3.7733836
Email: info@anlac.vn. Website: www.anlac.vn

Kết nối với chúng tôi