THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2022
Với chúng tôi "Con người là yếu tố cốt lõi" quyết định đến sự phát triển và trường tồn của Công ty. Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, chúng tôi đang cần tuyển gấp các vị trí sau

MẪU THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG CÔNG TY CPĐT AN LẠC
Tin tuyển dụng, Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc

Thông tin tuyển dụng tháng 9 năm 2020
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, Công ty Cổ phần Đầu tư An Lạc đang cần tuyển gấp các vị trí sau

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 6 NĂM 2020
Để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, chúng tôi đang cần tuyển gấp các vị trí sau:
Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN LẠC
 Số 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
(84-24) 3.7733380 (84-24) 3.7733836
Email: info@anlac.vn. Website: www.anlac.vn

Kết nối với chúng tôi