Thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng ban quản lý dự án

1. Vị trí cần tuyển dụng: Trưởng ban Quản lý dự án

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng/ kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;

- Ưu tiên trình độ Thạc sỹ chuyên ngành có liên quan;

- Có các chứng chỉ về quản lý dự án xây dựng và các chứng chỉ chuyên môn về giám sát thi công xây dựng công trình;

- Chứng chỉ tin học văn phòng, tin học chuyên ngành;

- Anh văn trình độ B;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương tự;

- Hiểu biết chuyên sâu về quản lý dự án xây dựng, kỹ thuật xây dựng, kinh tế xây dựng;

- Nắm vững quá trình triển khai dự án xây dựng, quy trình quản lý kỹ thuật thi công xây dựng và thiết kế, các quy trình quản lý chất lượng;

- Nắm vững các vấn đề pháp lý có liên quan;

- Có kiến thức đấu thầu, nghiệm thu, thanh quyết toán công trình;

- Tư duy chiến lược;

- Có tư duy lãnh đạo;

- Lập kế hoạch và tổ chức công việc;

- Giao tiếp, đàm phán và thuyết phục;

- Xây dựng mối quan hệ;

- Làm việc độc lập hoặc theo nhóm;

- Chịu được áp lực công việc cao;
3. Mô tả công việc:

- Tham gia thẩm định hồ sơ thiết kế, tổng dự toán và phương án kinh doanh trước khi trình chủ đầu tư phê duyệt;

- Chỉ đạo lập tổng tiến độ, kế hoạch/ lộ trình đầu tư trình chủ đầu tư phê duyệt;

- Quản lý quy hoạch, chỉ đạo thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng và các yêu cầu khác theo quyết định giao đất;

- Chỉ đạo công tác thầu gồm Trình hợp đồng để chủ đầu tư phê duyệt; ký kết hợp đồng thầu khi được chủ đầu tư ủy quyền;

- Tham gia công tác đấu thầu, chọn thầu;

- Chỉ đạo xây lắp theo thiết kế được phê duyệt, giám sát các đơn vị tư vấn;

- Giám sát thi công dự án, khối lượng, kỹ thuật, và công nghệ thi công, biện pháp an toàn trong hồ sơ thầu;

- Chỉ đạo vận hành dự án trong thời gian đầu;

- Rà soát kế hoạch hoạt động của Ban, kế hoạch chi phí quản lý của Ban trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Chỉ đạo các công tác hành chính, quản lý nhân sự tại Ban;

- Rà soát báo cáo vốn đầu tư thực hiện hàng năm;

- Chủ trì nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng hoàn thành theo hợp đồng đã ký;

- Điều hành mọi hoạt động của Ban và chịu trách nhiệm trước Ban điều hành về hoạt động của Ban;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban;

- Tổng hợp và rà soát các báo cáo của Ban;

- Đề xuất kế hoạch nhân sự và tham gia tuyển dụng nhân sự của Ban;

- Phân công công việc, giám sát và đánh giá nhân viên trực tiếp quản lý;

- Đào tạo và phát triển nhân viên;

- Đề xuất chế độ lương, thưởng và đãi ngộ đối với nhân viên trong Ban;

- Giám sát sự tuân thủ  nội quy, quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ của nhân viên trong Ban;

- Tham gia xây dựng chiến lược Công ty;

- Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, nội quy, quy định, quy chế của Công ty;

- Tham gia xây dựng và quảng bá hình ảnh và thương hiệu của Công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban điều hành.

[Quay lại]

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN LẠC
 Số 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
(84-24) 3.7733380 (84-24) 3.7733836
Email: info@anlac.vn. Website: www.anlac.vn

Kết nối với chúng tôi