Thông báo tuyển dụng vị trí Phó TGĐ phụ trách Kỹ thuật - Công nghệ - Đầu tư

1. Vị trí cần tuyển dụng: Phó TGĐ phụ trách Kỹ thuật - Công nghệ - Đầu tư

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành:  Kinh tế xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp; Quản trị kinh doanh, Ưu tiên những người đã qua các khóa đào tạo về quản lý, CEO;

- Kinh nghiệm từ 10 năm, trong đó 5 năm ở vị trí quản lý tại công ty hoặc quản lý trong các doanh nghiệp đầu tư BĐS;

- Có tầm nhìn chiến lược và xây dựng chiến lược hoạt động của ngành trong Công ty;

- Khả năng lập kế hoạch chiến lược ngắn hạn và trung hạn phù hợp với sự phát triển của Công ty và thị trường;

- Có kỹ năng lãnh đạo;

- Có bản lĩnh, quyết đoán; có tầm nhìn chiến lược; tận dụng tốt mọi cơ hội, thời cơ cho công ty;

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phám, thương lượng tốt;

- Có khả năng tổng hợp, phân tích, ra quyết định;

- Tiếng Anh giao tiếp, đọc hiểu tài liệu;

- Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc;

- Trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài với công ty.

3. Mô tả công việc:

- Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của dự án, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Công ty về công việc được phân công;

- Tham mưu Tổng giám đốc Công ty lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, thực hiện dự án: Thiết kế, thi công…;

- Lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án;

- Thực hiện việc lập, kiểm tra, theo dõi các thủ tục hành chính để thực hiện dự án theo quy định hiện hành của nhà nước;

- Giao việc, giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch của dự án;

- Thẩm tra, thẩm định làm cơ sở để trình Tổng giám đốc phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu phục vụ cho việc triển khai dự án theo các quy định hiện hành;

- Kiểm soát các hoạt động của Nhà thầu về tiến độ, chi phí, chất lượng và việc tuân thủ thực hiện các điều khoản Hợp đồng của Nhà thầu;

- Tổ chức việc kiểm tra, rà soát và báo cáo Tổng giám đốc phê duyệt hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán, hồ sơ chất lượng, hoàn công… của công trình, hạng mục công trình trong quá trình thi công của các nhà thầu;

- Tổng hợp, đánh giá làm cơ sở để tham mưu cho Tổng giám đốc giải quyết vướng mắc, phát sinh có liên quan làm ảnh hưởng chất lượng, tiến độ và hiệu quả đầu tư của dự án;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ theo yêu cầu của Tổng giám đốc và đánh giá kết quả thực hiện dự án;

- Tham mưu và tìm kiếm các đối tác hợp tác đầu tư cũng như các cơ hội đầu tư;

- Tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược theo đúng chủ trương của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị;

- Các công việc khác theo yêu cầu công việc.

[Quay lại]

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN LẠC
 Số 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
(84-24) 3.7733380 (84-24) 3.7733836
Email: info@anlac.vn. Website: www.anlac.vn

Kết nối với chúng tôi