Thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên pháp chế

1. Vị trí cần tuyển dụng: Chuyên viên Pháp chế

2. Yêu cầu:

- Tốt nghiệp ĐH chính quy chuyên ngành luật;

- Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực pháp lý tương đương;

- Am hiểu các quy định pháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, thương mại, đấu thầu, doanh nghiệp;

- Có kinh nghiệm tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực pháp lý tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong hoạt động xây dựng, đấu thầu, pháp chế doanh nghiệp;

- Trình độ ngoại ngữ B trở lên hoặc tương đương.
3. Mô tả công việc:

- Thực hiện các công việc liên quan đến công tác pháp chế doanh nghiệp;

- Tham mưu các vấn đề liên quan đến pháp lý trong hoạt động của Công ty dưới hình thức trực tiếp hoặc bằng văn bản;

- Soát xét các hợp đồng, giao dịch, văn bản nội bộ và các văn bản liên quan;

- Soạn thảo các văn bản theo yêu cầu công việc;

- Tham gia giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh; làm việc với các phòng/ban trong công ty, các tổ chức/cá nhân/cơ quan nhà nước có liên quan;

- Tham gia công tác nghiệp vụ chuẩn bị cho họp HĐQT, Đại hội cổ đông;

- Soạn thảo, lưu trữ hồ sơ Hội đồng quản trị, các tài liệu liên quan đến cổ đông;

- Tư vấn cho các đơn vị, phòng ban, công ty về quy định của Pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo công ty.

[Quay lại]

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ AN LẠC
 Số 62 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
(84-24) 3.7733380 (84-24) 3.7733836
Email: info@anlac.vn. Website: www.anlac.vn

Kết nối với chúng tôi